Zmarł o. Theodore Tack OSA

tack-0110 lutego 2013, zmarł w Tulsa, Oklahoma, USA o. Theodore Tack, były Generał Zakonu Augustianów, a zarazem odważny człowiek, który przyczynił się do odnowienia życia augustiańskiego w Polsce. Jego decyzja o powrocie augustianów do Polski, zwieńczyła wieloletnie starania o odnowienie życia augustiańskiego w Polsce.

Święcenia diakonatu

diakonat20127 grudnia 2012 r. podczas Mszy Świętej o godzinie 17, brat Piotr Lamprecht – augustianin przyjął święcenia diakonatu. Święceń udzielił ks. biskup Jan Niemiec, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie – więcej >>