Augustianie w Książu Wielkim 1372-1864

Pozostałości dawnego klasztoru i kościoła augustianów w Książu Wielkim…