Zmarł o. Theodore Tack OSA

tack-0110 lutego 2013, zmarł w Tulsa, Oklahoma, USA o. Theodore Tack, były Generał Zakonu Augustianów, a zarazem odważny człowiek, który przyczynił się do odnowienia życia augustiańskiego w Polsce. Jego decyzja o powrocie augustianów do Polski, zwieńczyła wieloletnie starania o odnowienie życia augustiańskiego w Polsce.