Dzień 3

CGO 2019 Komunikat 3  4 września 2019 r

Luiz Pinheiro, Przełożony Wikariatu Brazylii, przewodniczył porannej Mszy świętej celebrując Święto Matki Bożej Pocieszenia. W swoim kazaniu o. Luiz przypomniał, że Chrystus jest pocieszeniem obiecanym przez proroków, więc gdy przeciwności pukają do naszych drzwi, my sami mamy być jak Chrystus, który pociesza. My, augustianie, jesteśmy wezwani do bycia Zakonem skierowanym do innych, wsłuchanym w wołanie biednych, mamy być tymi, którzy dostrzegają cierpienie biednych.

Sesja poranna dotyczyła głównie raportów różnych przełożonych Zakonu. O José Ignacio Busta, przeor Kolegium św. Moniki, podzielił się z członkami Kapituły uwagami na temat życia swojej wspólnoty. O. Fred Wekesa przedstawił obiecujące spostrzeżenia na temat augustiańskiej wspólnoty w Annabie, w Algierii. Trzej bracia posługują w małej parafii przy Bazylice Pokoju.  O. Joe Farrell, krótko przedstawił życie braci w San Gimignano. Wspólnota San Gimignano zwraca się do Kapituły Generalnej o zwiększenie obecności augustianów w tym miejscu. O. Franz Klein przedstawił raport finansowy i inne projekty, które wymagałyby wsparcia finansowego ze wszystkich okręgów w Zakonie. Konieczne są remonty  Kolegium św. Moniki, jak i całego kompleksu augustiańskiego przy via Paolo VI, szczególnie kaplicy św. Moniki.  Roczny zysk nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów niezbędnych do renowacji budynków. Potrzebne będzie wsparcie z innych Prowincji.

Krótką wizytę złożył członkom Kapituły Kardynał Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W swoim przemówieniu wezwał nas do poszanowania różnorodności kultur istniejących w dzisiejszym świecie. Ewangelizacja nie polega na narzucaniu katolicyzmu innym kulturom; chodzi raczej o to, aby być świadkiem dla innych poprzez sposób, w jaki żyjemy gdyż zgodnie z nauczaniem Vaticanum II prawda narzuca się nie siłą argumentu, ale siłą samej prawdy. Jesteśmy wezwani do odnowy, ale odnowa zaczyna się w nas samych. Niekiedy jakaś grupa zakonników twierdzi, że ich charyzmat już wygasł. Ale to nie my jesteśmy od decydowania kiedy charyzmat wygasł. Charyzmat jest darem Boga a nie ludzi. Istnieją zakony, które żyją do dziś dzięki temu, że tylko jeden zakonnik wierzył w trwanie charyzmatu.

Popołudniowa sesja dotyczyła głównie pytań dotyczących raportów Rady Generalnej i wszystkich okręgów administracyjnych, które zostały dostarczone do Kapituły. o. Nicanor Vivas podzielił się z członkami Kapituły z obecnym statusem życia augustianów w Wenezueli w obecnej sytuacji wielkiego kryzysu i pauperyzacji społeczeństwa. O. José Alberto Escobar mówił o aktualnym sytuacji augustianów na Kubie. O. Miguel Fuertes przedstawił aktualne informacje na temat federacji augustianów w Peru. Miguel Angel Cadenas podzielił się spostrzeżeniami na temat zbliżającego się Synodu w Amazonii. Bardzo braterska i owocna dyskusja odbyła się między różnymi członkami Kapituły.

Dzień zakończył się Nieszporami ku czci Matki Bożej Pocieszenia pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego.

     

Copyright © 2020 augustianie.pl