Dzień 4

CGO 2019 Kom 4

5 września

Porannej Mszy świętej przewodniczył o.Joseph Davou z prowincji Nigerii. Komentując ewangelię o cudownym połowie ryb zachęcał nas, abyśmy mieli otwarte serca, aby słuchać głosu Boga mówiącego do nas w życiu naszych wspólnot. Nasz połów może nie być tak obfity, jak byśmy tego chcieli, ale nie poddawajmy się i słuchajmy Boga mówiącego w naszym wnętrzu.

Edward Daleng, prokurator generalny Zakonu, przedstawił członkom Kapituły swój raport za ostatnie 6 lat. Przeor Generalny jest zasmucony faktem, że wielu młodych augustianów opuściło w tym czasie nasz Zakon. Podkreślił przy tym, że najbardziej palącą potrzebą zakonu jest dziś dobrze formować naszych kandydatów i młodych zakonników i pomóc im zrozumieć wyjątkową wartość i znaczenie powołania do życia zakonnego. Prokurator Generalny i Prowincjał Brazylii odpowiadali na pytania I złożyli również obszerne wyjaśnienia dotyczące kryzysu w Brazylii spowodowanego przez utratę obserwancji przez niektórych braci.

Joseph Farrell przedstawił członkom Kapituły proponowaną aktualizację Ratio Institutionis. Nowością wspomnianego dokumentu jest podjęcie zagadnień możliwości i wyzwań jakie daje formacja zakonna dla formacji ludzkiej. Ciekawostką Ratio jest podjęcie zagadnień integracji seksualnej, wychowaniu do odpowiedzialności za seksualność oraz wielokulturowych domów formacyjnych. Członkowie Kapituły w małych grupach omawiali proponowany Dokument. Skierowano go do debaty plenarnej  i późniejszej aprobaty.

Oprócz proponowanego dokumentu o. Joseph Farrell omówił relację między wspomnianym Ratio a szczegółowym Planem formacji. Członkowie Kapituły będą kontynuować dyskusje na ten temat, kiedy jutro wznowią. Dzień zakończył się wieczorną modlitwą w kaplicy Kolegium św. Moniki.

Copyright © 2020 augustianie.pl