O TYM OBRADUJĄ AUGUSTIANIE W ABUJA

Po trzech dniach obfitych obrad naszej Kapituły czas podsumować dotychczasowe działania.
Kapitułę poprzedziła Msza święta i spotkanie z uczniami augustiańskiej szkoły podstawowej i gimnazjum z okazji inauguracji roku szkolnego.  Szkoła wraz z kompleksem dormitoriów dla uczniów została założona i wybudowana przez o. Richarda Hughe OSA, misjonarza  prowincji irlandzkiej. Płomienne kazanie o trzech filarach życia augustiańskiego Caritas, Unitas, Veritas wygłosił wikariusz generalny o. Joseph Farrell, OSA. Bogata liturgia, w niezwykle ubogo urządzonym kościółku, trwała ponad dwie godziny, przy czym kazanie było jej najkrótszą częścią!  Nigeryjczycy i Afrykańczycy w ogóle, uwielbiają śpiewać, więc sama procesja z darami trwała ponad 20 minut.
W przemówieniu otwierającym nasze obrady Przeoro Generalny O. Alejandro Moral, powiedział, że marzy o tym , by wszyscy bracia razem, w prostocie i pokorze służyli Zakonowi i Kościołowi. Zachęcił, abyśmy zdawali sobie sprawę z Zakonu rosnącego w Afryce nawet jeśli jest tutaj wiele przeciwności i biedy. Mimo to jesteśmy w miejscu gdzie na pierwszym palnie stawia się dzielenie i solidarność, coś co kraje rozwinięte chyba już straciły.
Generał mówił o swoich wizytach we wspólnotach augustiańskich na całym świecie. Jest zadowolony ze współpracy pomiędzy okręgami, działającymi w federacjach, oraz z udziału w takich projektach między okręgowych projektach, takich jak wspólne nowicjaty. Te ostatnie łączą w Peru 9 okręgów, w Panamie 5 okręgów, na Filipinach w regionie Azji i Pacyfiku.
Wspomniał, że na tej Kapitule będziemy omawiać sytuację Instytutu Patrystycznego Augustinianum, oraz że doszło do zmian w personelu augustiańskim tej uczelni, ponieważ niektórzy ze starszych braci nie są już w stanie uczyć. Odniósł się także do swojego spotkania z Ojcem Świętym, Franciszkiem, a także  wspomniał pozytywny odbiór, jakie miało spotkanie Rady Generalnej z papieżem emerytem Benedyktem XVI. Była to okazja do podziękowania za jego służbę i włączenie św. Augustyna we wiele homilii i przemówień.
W pierwszym dniu Kapituły podniesiono do rangi wikariatu Delegaturę Indii. Delegatura Matki Bożej Łaski Pełnej ma zostać podniesiona do rangi wikariatu. Misja została założona przez augustianów w Portugalii w 1543. Pierwszy klasztor powstał w 1571 r.  Zakon został skasowany w XIX wieku. Augustianie zaczęli swoją nową misję w 1982 roku.  Rozpoczął to dzieło o. Francis Kothakah. W 2006 powołano do życia Delegaturę.  Kapituła Delegatury w 2014 zgłosiła do Generała prośbę o podniesienie jej do rangi Wikariatu. Obecnie liczy 24 zakonników pracujących w 6 różnych domach w Indiach oraz 3 zakonników w Australii, 4 studentów w Rzymie, 3 pracujących i studiujących w Hiszpanii. Delegatura stawia sobie śmiałe zamierzenie podniesienia do rangi prowincji do roku 2016, co jest możliwe, biorąc pod uwagę, że obecnie mają 30 młodych kandydatów, w tym 14 po profesji czasowej. Oznacza to, że liczba augustiańskich profesów wieczystych w Indiach może w ciągu najbliższych dziesięciu lat wzrosnąć do 50. Plany Delegatury na najbliższe lata to promocja powołań w całych Indiach, otwarcie szkoły w Indore i doprowadzenie od niezależności ekonomicznej, otwarcie domu formacji w Thelangana, przejęcie parafii w Thelangana i w Madya Predesh.  Obecnym przełożonym Delegatury jest o. Shiju Varghese Kallarakkal.
Rozmawiałem z o. Shiju o fenomenie przebudzenia życia augustiańskiego w Indiach. Jest to część większej całości, bowiem w Indiach od 50 lat Kościół Katolicki przeżywa wielkie ożywienie, a życie zakonne pociąga młodych ludzi, jako życie pełne ewangelicznego radykalizmu.  Ponadto, wszyscy zakonnicy są zaangażowani w promocję powołań.
Przestudiowaliśmy statystyki Zakonu oraz omówiliśmy sytuację wiele regionów. Konkluzja jest smutna dla bogatej Europy ale optymistyczna dla Afryki, obu Ameryk Południowej oraz Azji i Pacyfiku. W tych ostatnich regionach zakon rozwija się. W Europie wymiera. Raporty z życia poszczególnych prowincji wręczono nam w formie elektronicznej. Kolejne dni poświęcone są pracy nad nowym Ratio Formationis Zakonu i debacie o roli promotorów powołań i roli wspólnot lokalnych w budzeniu pragnienia do życia zakonnego.
Wiesław Dawidowski, OSA

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter