Ojciec Alejandro Moral Anton został ponownie wybrany na generała naszego zakonu

Podczas 186 kapituły generalnej Ojciec Alejandro Moral Anton został ponownie wybrany na generała naszego zakonu.

Nowy proces beatyfikacyjny

Wczoraj, 25 marca, zainicjowano proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Jánosa Esterházyego, polityka węgierskiego pochodzenia, który pomagał Polakom i Żydom w okresie II wojny światowej. Z tej okazji opublikowano artykuł na stronie „Gościa Niedzielnego”, natomiast nagranie z uroczystości można obejrzeć na kanale Youtube Archidiecezji Krakowskiej. Notariuszem procesu został członek naszego Zakonu, o. Piotr Lamprecht OSA.

„Monstra te esse Matrem” – poświęcenie obrazu o. Izajasza Bonera

2019-02-08_3Jak głosi legenda, sługa Boży o. Izajasz Boner, augustianin (ok. 1400 – 1471), modląc się przed freskiem Matki Bożej Pocieszenia w słowach „Okaż się nam Matką” (Monstra te esse Matrem), uprosił wskrzeszenie zmarłego dziecka. Kult Matki Pocieszenia wypełnił życie Izajasza, prowadząc do kontemplacji Trójcy Świętej.

To szczególne oddanie się o. Izajasza Bonera w ręce Bogurodzicy uwidoczniła na nowym obrazie artystka łódzka, Agnieszka Pychyńska. więcej->->