Artykuły

Aktualności

Święcenia o. Dawida Burzy OSA

Dziś już wyraźnie widzimy, że tradycyjne życie Kościoła, ujęte w określone struktury, uporządkowane przewidywalnym rytmem, zostało zachwiane – mówił bp Damian Muskus OFM w kościele

Czytaj więcej »