OŚRODEK REKOLEKCYJNO-FORMACYJNY p.w. ŚW. AUGUSTYNA i ŚW. RITY

„Boże pragnienie by dawać, jest większe niż nasze pragnienie by otrzymywać.” (Św. Augustyn, Sermo Geul. 145,6)

Człowiek jest stworzony do wielkiej rzeczywistości – do przyjęcia tego Piękna, którym jest sam Bóg. On pragnie nas obdarzyć sobą samym w całej pełni. To nasz duch i nasze serca bywają ciasne. Dlatego Bóg pragnie je „poszerzać”, nieustannie odnawiać, by mogły zabłysnąć pięknem Chrystusa i mocą Ducha Świętego. Proponowane rekolekcje, dni skupienia i dni wyciszenia, przeznaczone są dla osób, które pragną głębszej relacji z Bogiem. Adresowane są dla tych, którzy już w jakiś sposób zakosztowali „jak dobry jest Bóg”, i świadomie podejmują decyzję, by poświęcić czas na rozwijanie i pogłębianie więzi z Chrystusem. Każdy, kto dostrzega, że Bóg zapalił w nim to pragnienie jest serdecznie zapraszany. Opieramy się na Eucharystii, Piśmie świętym i bogatej tradycji Kościoła, w szczególności nawiązując do Św.Augustyna. Serdecznie zapraszamy również wspólnoty, grupy, stowarzyszenia, osoby konsekrowane, itp., które chciałyby spędzić czas na rekolekcjach i dniach skupienia, w głębszym wyciszeniu i wsłuchaniu w Boże Słowo.

Kontakt – Aleksandra Dzięgiel
[elementor-template id="137"]