Dzień 1

187. Zwyczajna Kapituła Generalna Zakonu Augustianów

Rzym 2019

Dzień Pierwszy

Generał Alejandro Moral Antón w pozdrowieniu na otwarcie Kapituły Generalnej wyraził swoją wdzięczność wszystkim za ostatnich 6 lat, trakcie których wiele nauczył się podejmując wyzwania w jego posłudze jako Przełożonego Generalnego. Zaprosił członków Kapituły, aby to zgromadzenie stało się okazją do podjęcia głębszej refleksji nad tym, co oznacza być dzisiaj augustianinem, co oznacza być źródłem nadziei i odnowy dla nas i dla tych, którym służymy.

Wikariusz Generalny Joseph Farrell, po tym jak został powołany na stanowisko Przewodniczącego Kapituły, zwrócił się do członków Kapituły, wzywając wszystkich do ponownego odkrycia swoich osobistych historii, które uczyniły nas augustianami.

Poszukiwanie Prawdy czystym sercem, jako sposób na ponowne odkrycie historii naszego życia, pozwala każdemu z nas na powrót do integralności po tym, jak często zostaliśmy złamani, czyni nas niepodzielnymi, gdy zostaliśmy podzieleni w sobie. Zaprosił członków Kapituły, aby zgromadzenie było okazją do kontynuowania naszej historii jako augustianów i modlitwy, aby Bóg zawsze nas jednoczy.

Gościem Kapituły był Arcybiskup Charles Scicluna z Malty, który przypomniał braciom Motu Proprio papieża Franciszka  „VOS ESTIS LUX MUNDI”. Podkreślił potrzebę opracowania protokołów ochrony osób małoletnimi i bezradnych w zakresie ich integralności seksualnej i nietykalności cielesnej. Podkreślił 4 zasadnicze elementy takiego protokołu: współczucie, prewencja, sprawiedliwość i zadośćuczynienie.

Po prezentacji arcybiskupa Scicluny członkowie Kapituły dzielili się między sobą nab temat własnych protokołów ustanowionych we własnych okręgach w świetle tego, co właśnie usłyszeli z prezentacji. Odbyła się dynamiczna i szczera dyskusja.

Na zdjęciach:

  1. O Generał Alejandro Moral w Bazylice św. Augustyna na Polu Marsowym w Rzymie
  2. Starożytny refektarz z freskiem nakarmienia pięciu tysięcy przez Pana Jezusa
  3. i  4. Aula obrad w Instytucie Patrystycznym Augustinianum

1 2 3 4