Dzień 15

Dzisiaj dzień wyboru nowych, najbliższych współpracowników ojca Generała. Wybrani zostaną asystencji generalni, sekretarz generalny i ekonom generalny. Ale dzisiaj swoje o wypracowane orędzie, rodzaj manifestu programowego wygłasza o. Generał Alejandro Moral.

O. Generał zaczął od cytatu z wystąpienia o. Adolfa Nichols, SJ, podkreślając konieczność odnowienia naszego życia zakonnego.  Powinniśmy odnowić nasze życie jako zakon mendykancki,  wiążący swoją misję z misją Jezusa uzdrawiającego ludzi.

O. Generał przypomniał nam Regułę. Przeor Generalny jest sługą: służy Bogu, Kościołowi i Zakonowi. To nie jest służba jednostki ale służba podejmowana w jedności serc i ducha z wieloma braćmi z całego świata.

Następnie podał kilka punktów, które stawia sobie jako wytyczne dla swojej administracji i całego Zakonu.

1. Wszyscy mamy podjąć głębokie życie duchowe jako drogę odnowy o odtworzenia pierwotnego charyzmatu naszego zakonu.

2. „Chcę aby Rada Generalna podjęła na poważnie zadania jakie wyznaczy Kapituła Generalna 2013. Ale nie chcę, aby rada został sama w swojej pracy. Wyżsi przełożeni będą osobiście odpowiedzialni za wprowadzenie w życie postanowień KG 2013. Dlatego w maju w Rzymie 2014 roku odbędzie się spotkanie wyższych przełożonych całego świata, by omówić stan wprowadzenia w życie postanowień Kapituły. Jesteśmy wspólnotą i musimy grać zespołowo”.

3. Wesprzeć rozwój powołań, ale przede wszystkim troszczyć się o własne powołanie. Poprzez pracę z ubogimi.

5. Walka z niesprawiedliwością społeczną na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Nasze życie ma być życiem prostym i ubogim.

7. Promocja studiów i życia kulturowego zakonu.  Popierać aspiracje życia mniszego i doświadczeń monastycznych.

9. Wspierać augustiańskie ruchy świeckie. Szczególnie ruchy młodzieżowe.

Jest nadzieja, mamy nadzieję na przyszłość. Zapraszam was, abyście żyli naszym charyzmatem pełni sił i radości.

O. Generał przedstawił terna kandydatów do każdego urzędu. Przedstawił je w swoim porządku preferencyjnym, ale każdy brat był wolny w wyborze, czyli mógł głosować na kogo chce.

O. Joseph L. Farell l. 50,  z prowincji Villanova, został wybrany Wikariuszem Generalnym. Ukończył studia doktoranckie w Rzymie.  Jest profesorem duchowości w Uniwersytecie Villanova w USA i duszpasterzem młodzieży na campusie uniwersyteckim.

O. Edward Daleng, l. 36, z prowincji Nigeria został wybrany Asystentem Generalnym na Afrykę; ukończył licencjat z teologii moralnej na Alfonsianum w Rzymie; pracował w zakrystii papieskiej a ostatni rok jako wikariusz w parafii S. Aurea w Ostia Antica.  Będzie pierwszym w historii czarnoskórym asystentem generalnym w historii zakonu.

O. Edwin Patricio Villalba Suarez, l. 37, przełożony prowincji Ekwador, został wybrany Asystentem Generalnym na Amerykę Łacińską. Do tej pory był dwukrotnie sekretarzem Prowincji. W swojej rodzimej prowincji zajmował się nadzorem na konserwacją dzieł sztuki.

O. Anthony N. Banks, l. 59, dotychczasowy prowincjał Australii został Asystentem na Azję i Pacyfik.

O. Franz Klein, l. 54 z prowincji niemieckiej został wybrany asystentem na Europę północno – centralną. O. Franz przez wiele lat był odpowiedzialny za relacje z regionem słowiańskim.  Jest to jedyna reelekcja w tej Kapitule.

 O. Luis Marin de San Martin l. 52, z prowincji Spagna został asystentem Generalnym na Europę Południow. Profesor dogmatyki i duchowości w augustiańskim seminarium Los Negrales. Był przeorem klasztoru La Vid, w Burgos. Przez ostatnich 6 lat był archiwistą w Domu Generalnym Augustianów w Rzymie.

 O. Miguel Angel Martin Juarez, l. 64 z prowincji Spagna, dotychczasowy sekretarz generalny zakonu, został wybrany Prokuratorem Generalnym. Kanonista

 Ekonomem Generalnym wybrano  o. Matthiasa Hecht, l. 55 z prowincji niemieckiej. Pełnił tę funkcję przez ostatni rok, zastępując na urzędzie o. Martina Micaleff z Matly, który ustąpił ze względu na stan zdrowia. O. Hecht przez 20 lat pracował na misjach w Kongo.

 Sekretarzem Generalnym został wybrany O. John Flynn, l. 69 z prowincji Villanova, USA, Przez wiele lat był proboszczem w Andover, MA, Orlando FL, duszpasterzem młodzieży, nauczycielem religii, wykładowcą dogmatyki,  pracował w zespołach formacyjnych, dwukrotnie sekretarzem prowincji Villanova, USA. Przez ostatnie 4 lata był magistrem nowicjuszy, między-prowincjalnego nowicjatu prowincji Chicago.

Copyright © 2020 augustianie.pl