Dzień 4

Kolejny gorący rzymski dzień. Poszukując nowych dróg dla rozwoju naszego Zakonu zaprosiliśmy z wykładem  Generała Jezuitów, O. Adolfo Nicholas, SJ. Spokojnie! Augustianie nie stają się jezuitami! Nasz były Generał i Przełożony Jezuitów są przyjaciółmi.

O. Adolfo Nicholas, SJ jest wieloletnim misjonarzem w Japonii, absolwentem Gregoriany, od 2013 Przełożonym Unii Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Wygłosił nam genialny wykład na temat 8 wyzwań dla współczesnych zakonników. Było w tym wiele dystansu do samego siebie. Wszyscy gruchnęli śmiechem, gdzie powiedział: wybrałem osiem wyzwań, ponieważ gdy dojdę do punku czwartego, będziecie wiedzieli kiedy będzie już koniec wykładu! Wykład był tak mocny, że obudziłby umarłego, chociaż o. Adolfo mówił spokojnym głosem.

Wyzwanie 1: Odnowić najstarsze tradycje życia zakonnego

W Ewangeliach widzimy Jezusa, który uzdrawia. Jak zmniejszyć cierpienia ludzkości? Wyzwania ludzkości są naszymi  wyzwaniami. My nie stajemy wobec wyzwań religijnych. Wyzwania religijne same w sobie i ściśle pojmowane jako religijne nie istnieją. Istnieją za to bieda, głód, bezrobocie, brak radości, brak nadziei, brak sensu, wojny, pytania o to jak żyć, jak uniknąć cierpienia, przemocy itp.

Nasza misja nie polega na tym, że jest to nasza misja ale misja Boga i od Boga!

Wszyscy jesteśmy współpracownikami Bożej misji a misją Boga jest, aby ludzkość była trochę bardziej ludzka.

To nie my jesteśmy szefami. Bóg jest naszym szefem.

Wyzwanie 2: Stworzyć od nowa życie zakonne dla współczesnych

Wszyscy cierpimy na brak powołań. W wielu rejonach są one nieregularne i bardzo rzadkie. Dlaczego? Bo nie istnieje kreatywność z naszej strony!

My musimy odnowić życie zakonne! Musimy zaoferować współczesnej młodzieży taki sposób życia, który uświadomi im, że mogą go wybrać. Problemem współczesnego życia zakonnego stały się przestarzałe instytucje zakonne a dziś młodzi ludzie mają trudności z instytucjami. Całkowicie zmieniła się kultura powołań. Dziś w rodzinach już nie jest powodem do dumy, że w rodzinie ma się księdza lub zakonnika.

Musimy więc odtworzyć kulturę powołań poprzez zachowanie tolerancji dla świata jaki jest na zewnątrz nas. Dziś istnieje silny popyt na ruch reformy i powrotu do pierwotnych ideałów. Warto jednak zauważyć, że dziś istnieje tylko 25% kongregacji zakonnych, które istniały w czasie Soboru Trydenckiego. Tylko ci, którzy potrafią dostosować się do potrzeb współczesnego społeczeństwa przeżyją. Przeżyją jeśli posiądą umiejętności przystosowania się do swoich czasów.

Znajdźcie taką wersję życia augustiańskiego, która pomoże młodym ludziom, żyć jak Chrystus. Musimy studiować umysły młodych ludzi. Szukać odpowiedzi w ich wnętrzach, a nie w naszych zamkniętych, hermetycznych domach zakonnych.

Wyzwanie 3:  Odzyskiwanie mądrości

Nie chodzi o mądrość akademicką ale o mądrość ludzką. Musimy posiąść mądrość a nie dogmaty. Co to znaczy? Jeśli nie zrozumiemy, nie otworzymy się na mądrość innych religii, to wtedy to co mówimy, czego uczymy nie będzie przyjęte na przykład w Azji.

Nie musimy cytować w nieskończoność nauczania papieży! Wystarczy posiadać mądrość. To co pozostawił po sobie św. Augustyn to nie były dogmaty ale mądrość życia.  Dzisiaj doświadczamy, że po raz pierwszy od wielu wieków zwykli ludzie, a nie tylko teologowie, cytują papieża. On posiada mądrość kogoś, kto odzwierciedla życie wszystkich ludzi.

Nie bójmy się mądrości innych religii, które poświęcają uwagę człowiekowi. Papież Benedykt XVI powiedział, że  szczery agnostyk jest lepszy od chrześcijanina, który stracił wiarę. Bo jak mówi kard. Ravasi, poszukiwanie Boga  już jest częścią wiary (Ravasi).

Wyzwanie 4:  Prorockość

Macie stawać się Mistrzami  języka mądrości. Bądź prorokiem. Prorocy posiadają tożsamość czystą wewnętrznie. Papież Benedykt XVI wiedział jak wykorzystać język mądrości. Papież Franciszek też używa języka mądrości ludu. Zostań mistrzem języka serca.

Wyzwanie 5:  Możliwość zaoferowania młodemu pokoleniu tymczasowego doświadczenia życia monastycznego

Ludzie coraz bardziej szukają ciszy. Wszyscy młodzi ludzie z Tajwanu mają klasztorne doświadczenie. Jest to coś na wzór armii. Muszą na rok zamieszkać w buddyjskich klasztorach, określających tożsamość Tajwańczyka.

Może potrzeba nam doświadczenia, które nieco różni się od tego, ale sięga w głąb życia zakonnego zachodu. Dać młodym ludziom taką ofertę, propozycję takiego doświadczenia, które zmieni ich życie.  Dajcie im coś głębszego. To my za to odpowiadamy. Macie szansę odtworzyć życie monastyczne. Wśród ludzi na zewnątrz jest pragnienie, aby nauczyć się jak się modlić. Wykorzystajmy tę intuicję.

Wyzwanie 6: Nowa teologii misji

Tego potrzebujemy najbardziej. Nasza teologia nie jest już wystarczająca. Punktem wyjścia powinni być ludzie i ich kontekst życia.

Tu pojawia się pierwsze pytanie: jak Bóg działa w ludziach, do których mamy wysłać naszych braci. Bóg nie jest idolem. Bóg działa w ludziach i oddziałuje na ludzi. Bóg jest i zajmuje się ludźmi.  Bóg pracuje i działa w ludziach zanim do nich dotrzemy z Jego Słowem. Więc najpierw musimy słuchać. Ludzie nie noszą w sobie religijnej pustki ale religijne pragnienia.

Wyzwanie 7: Zmiany demograficzne

W nasze życie zakonne wchodzą nowe kultury, nowe cywilizacje i nie możemy ich odrzucić.

Wyzwanie 8:  Znaleźć nowe miejsca w Kościele dla życia zakonnego

Po cichu, bez większego hałasu i bez trąb wykorzystywać środki współczesnych mediów. Działać w głębi człowieka. Być mądrym i wiarygodnym. Bardziej troszczyć się o istotę niż o formę. Zaakceptować opozycję i porażki. Potrzebujemy poczucia humoru. Mędrcy Sufi mawiają: Ludzie pozbawieni poczucia humoru prawdopodobnie nie posiadają duszy.

Musimy być z tymi, którzy patrzą w przyszłość, a nie z tymi, którzy widzą tylko przeszłość.

Tyle Generał Jezuitów. Wszyscy ojcowie kapitulni byli pod wrażeniem wykładu. Nikt z nas nie kontestował treści przemówienia. Co więcej, wielu z nas poczuło, że w tych słowach znajdujemy powiew Ducha Świętego.  Mnie towarzyszyło jedno skojarzenie: ODWAGI!

o. Wiesław Dawidowski, OSA

Copyright © 2020 augustianie.pl