Dzień 6

 CGO 2019 Komunikat 6

7 września

Andres Rivera, Prowincjał Cebu, przewodniczył porannej Mszy dla członków. Zaprosił nas do głębszej refleksji nad znaczeniem dla nas nawrócenia św. Augustyna, gdy został dotknięty Słowem Bożym i przemieniony ofiarą Jezusa na krzyżu. Dzięki temu doświadczeniu jesteśmy w stanie kontynuować nasze dyskusje na Kapitule posiadając pewność, że Pan nas wspomaga.

Na sesji plenarnej członkowie Kapituły omawiali sprawozdania z dyskusji w małych grupach na temat problemu dramatycznego spadku powołań. Panuje powszechna zgoda co do tego, że praca na rzecz powołań jest priorytetem Zakonu. Chociaż nie ma jednej polityki powołaniowej dla wszystkich okręgów administracyjnych w Zakonie, regiony powinny jednak ściślej współpracować w tej służbie. Członkowie Kapituły uznali istnienie i konieczność wielokulturowej kompozycji domów zakonnych i różnych okręgów administracyjnych.

Odbyło się Exploratio Mentis ( głosowanie sondażowe) na Urząd Przełożonego Generalnego. Członkowie Kapituły spotkali się w grupach regionalnych i omówili wyniki Exploratio.

Niedzielę bracia spędzili w różnych parafiach rzymskich. Duża grupa braci kapitularnych udała się na świętowanie do Sanktuarium Matki Dobrej Rady w  Genazzano.