Dzień 2

KGZ 2019

Komunikat 2

3 września

W swojej homilii wygłoszonej podczas porannej Mszy świętej O. Joseph Farrell, Przewodniczący Kapituły, zachęcał członków Kapituły, aby byli szczerzy i zobowiązali się do kontynuowania naśladowania Chrystusa, budowania siebie nawzajem w służbie dla Kościoła, dla społeczeństwa, tak wierzących jak i nie podzielających naszej wiary oraz dla naszej własnej wspólnoty augustiańskiej. Przypomniał nam, abyśmy nie koncentrowali się na problemach lub różnicach między nami, ale na szukaniu twórczych sposobów budowania wspólnoty. Poranna sesja rozpoczęła się od wznowienia raportów z dyskusji w małych grupach, dotyczących odpowiednich protokołów dotyczących ochrony nieletnich. Następnie odbyły się prezentacje regionalne. O. Luciano De Michieli (ITA), John Hennebry (HIB) i Domingo Amigo Gonzalez (FEP) przedstawili raport augustianów Europy (OAE). O. Luiz Pinheiro (BRM) udostępnił raport augustianów w Ameryce Łacińskiej (OALA). Georges Mizingi Nembunzu (CON) przedstawił raport augustianów Afryki (AFA). O. Michael DiGregorio (VIL) przedstawił życie i misję augustianów z USA i Kanady jak i zasady funkcjonowania Federacji Augustianów Ameryki Północnej (FANA). Na koniec o. Peter Jones (AUS) przedstawił raport augustianów z regionu Azji i Pacyfiku (APAC). Sesję popołudniową przeznaczono na sprawozdanie z Kurii Generalnej z prac ostanich 6 klat jaki i przedstawienie wyzwań globalnych. O. Anthony Banks podzielił się uwagami na temat statusu Zakonu w ONZ i Komisji Justitia et Pax. Następnie o. Giuseppe Caruso, Rektor Instytutu Patrystycznego Augustinianum, zwrócił uwagę jak pilne jest posiadanie profesorów augustianów w Augustinianum. W chwili obecnej sytuacja jest krytyczna. Jednocześnie zachęcił liderów każdego okręgu w Zakonie, aby wysyłali studentów na studia w Instytucie. o. Anthony Banks ponownie wrócił na mównicę, aby zdać relację z działalności Fundacji Augustiańskiej w Świecie. Wyjaśnił członkom Kapituły, że podstawowym celem tej fundacji jest wspieranie Instytutu Patrystycznego i Kolegium Św. Moniki w Rzymie. o. Alejandro Moral Antón przedstawił informacje o domach pod nadzorem Kurii Generalnej. Wreszcie Postulator Generalny Świętych i Błogosławionych, o. Josef Sciberras przedstawił bardzo wnikliwą prezentację dotyczącą zarówno procesu stosowanego w Sprawach o kanonizację, jak listę imienną augustianów, którzy są poddania procesom. Był w tym akcent polski, gdyż przedstawiono sprawę procesów beatyfikacyjnych Sług Bożych Izajasza Bonera oraz O. Wilhelma Gaczka i Towarzyszy, Męczenników z Auschwitz i Dachau.

Dzień zakończono uroczystymi Nieszporami ku czci Matki Bożej Pocieszenia.