Augustianie w świecie

Kuria Zakonu Augustianów w Rzymie (oficjalna strona WWW) www.osanet.org

Augustianie w Niemczech www.augustiner.de www.augustinerkloster.de

Augustianie w Austrii www.augustiner.at

Augustianie w Belgii www.osabel.be

Augustianie w Holandii http://www.augustijnen.nl/

Augustianie we Włoszech www.augustinus.it www.agostiniani.it

Augustianie w Hiszpanii www.agustinos-es.org www3.planalfa.es/pagustiniana.mat/primera%20indice.htm

Augustianie w Portugalii w przygotowaniu

Augustianie na Słowacji www.aug.sk

Augustianie w Czechach www.augustiniani.cz www.opatbrno.cz

Augustianie na Malcie www.augmalta.org

Augustianie w Anglii / Szkocji www.augustinians.org.uk

Augustianie w Irlandii www.augustinians.ie

Augustianie w Ameryce Łacińskiej oala.villanova.edu www.agustinosperu.org/principal.htmoala.villanova.edu/hom_apurimac.htmloala.villanova.edu/chulucanas.html (Peru) www.sanagustin.org (Argantyna / Urugwaj) www.geocities.com/Athens/8630/panam.html (Panama) www.geocities.com/Athens/Delphi/7461/ (Wenezuela)

Augustianie w Meksyku www.agustinosnet.org.mx www.angelfire.com/az/ProvinciadeMexico/home.html

Augustianie w Kanadzie www.marylakemonastery.com

Augustianie w Kalifornii www.osa-west.org

Augustianie w Chicago www.midwestaugustinians.org

Augustianie w Villanova www.augustinian.org

Augustianie w Australii www.augustinians.org.au

Augustianie na Filipinach www.agustinos-fil.org

Augustianie w Nigerii www.osaprovnigeria.org