Kontakt

Polska Prowincja Augustianów
ul. Augustiańska 7
31-064 Kraków
tel: (12) 430 62 42
fax: (12) 431 27 79
e-mail: sekretariat@augustianie.pl

Kontakt z prowincjałem:
o. Beniamin Kuczała OSA
ul. Górników 27
30-808 Kraków
tel. kom. 697 894 830
e-mail: prowincjaosa@gmail.com 

Duszpasterz do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego
o. Przemysław Plata OSA
tel. kom. +48 693 032 679
e-mail: delegat.osa@gmail.com