Nasz Symbol

Herb augustiański składa się z trzech elementów: serca, strzały, księgi Pisma Świętego. Serce – jest atrybutem św. Augustyna. Sam święty pisze w Wyznaniach: “Niespokojne jest serce nasze, póki w Tobie nie spocznie”. Serce ma więc utożsamiać życie św. Augustyna jako człowieka nieustannie poszukującego: prawdy, miłości, szczęścia, aby w końcu odkryć, że te wszystkie wartości można odnaleźć wyłącznie w Bogu. Strzała – to słowo Boże, które utkwiło w sercu św. Augustyna i rozpaliło je wiarą. “Swoim słowem zraniłeś serce moje i pokochałem Cię, Panie.” Księga Pisma Świętego – początkowo lekceważona przez Św. Augustyna; po nawróceniu staje się dla świętego “księgą życia”. Od tej chwili Biblia będzie najczęściej rozważaną i komentowaną przez św. Augustyna księgą.

Copyright © 2020 augustianie.pl