„[…] cała intelektualna i duchowa droga św. Augustyna również dzisiaj stanowi aktualny wzór relacji wiary i rozumu, a jest to temat dotyczący nie tylko ludzi wierzących, lecz każdego człowieka szukającego prawdy, temat centralny dla równowagi i przeznaczenia każdej ludzkiej istoty. Tych dwóch wymiarów – wiary i rozumu – nie powinno się rozdzielać ani przeciwstawiać, lecz powinny one zawsze iść ze sobą w parze.”

Benedykt XVI

Życiorys
Reguła
   Wstęp (komentarz o.Adolara Zumkellera)
   Rozdział I – O celu i zasadach wspólnego życia
   Rozdział II – O modlitwie
   Rozdział III – O umiarze i umartwieniu
   Rozdział IV – O zachowaniu czystości i braterskim upomnieniu
   Rozdział V – O rzeczach, których nakazuje używać przemijająca konieczność i ich nadzorcach
   Rozdział VI – O proszeniu o przebaczenie i przebaczaniu uraz
   Rozdział VII – O zasadzie rządzenia i posłuszeństwa
   Rozdział VIII – Zachowanie reguły
Myśli
Dzieła
Bibliografia
[elementor-template id="137"]