12.października – Dzień bł. Marii Teresy Fasce

 bł. Maria Teresa Fasce (1881-1947)
Urodziła się we Włoszech. Od dziecka odznaczała się silnym, żywym charakterem oraz skłonnością do skupienia i modlitwy. Do klasztoru kontemplacyjnego w Cascia została przyjęta w wieku 25 lat. Pełniła w nim między innymi funkcję mistrzyni nowicjatu. W 1920 roku został ksienią klasztoru, który to urząd piastowała aż do śmierci. Jako przełożona rozkrzewiła kult św. Rity w całym świecie. Oprócz budowy bazyliki ku jej czci, założyła dom dziecka dla sierot, który rozbudowany i unowocześniony istnieje do dnia dzisiejszego.